congress rental network logo, serbia

Congress Rental Network

CRN je korporativna mreža rental kompanija sa oko 40 članica širom sveta koja okuplja vrhunske profesionalce sa konferencijskom Bosch opremom i velikim iskusktvom. Naša firma je članica ove mreže preko 5 godina. U saradnji sa našim partnerima iz mreže u poziciji smo da podržimo skupove na najvišim nivoima i sa najvećim zahtevima. Biti član svteske elite rental kompanija zahteva i određene standarde koje moramo podržavati. Obuka tehičara u Bosch fabrici i minimum jedan sertifikovan tehničar, posedovanje najnovijih tehnologija konferencijskih sistema (multimedijalni mikrofoni, softverska kontrola mikrofona itd), kabine za simultano prevođenje u skladu sa evropskim i svetskim standardima itd.

congress rental network partner, bosch Bosch sertifikat

Poslovni Partner

congress rental network partner, bosch